____Kontor - Exportlager

the graphics for download:

ExportlagerPackhuys - de exportopslag

Vertaling: Ronald Hoekstra

* Spelvoorbereiding
Het spelbordje wordt naast het speelveld tussen de twee spelers gelegd. Daarop staan de huizenrijen met de aflegvelden voor de pakhuizen van de spelers.

* Spelverloop
De normale spelregels voor twee spelers gelden met de volgende uitbreidingen.
Als een speler een havenkaart in een gebied legt, dan kan hij:
- zoals gewoonlijk alle pakhuizen in het centrale pakhuis in het gebied plaatsen OF
- het pakhuis van één van de afgebeelde goederen in de exportopslag plaatsen. Zijn op de havenkaart meerdere goederen afgebeeld, dan plaatst hij de rest gewoon in het centrale pakhuis in het gebied.
Als een havenkaart door het controleschip wordt verwijderd en de getroffen speler heeft geen pakhuis voor de desbetreffende goederen in het gebied, dan moet hij een pakhuis uit zijn exportopslag nemen. Alleen in dit geval mag een pakhuis uit de exportopslag worden genomen.

* Waardering
Als het spel is afgelopen worden de pakhuizen in de exportopslag soort voor soort vergeleken. Voor elke meerderheid in een soort krijgt de desbetreffende speler een overwinningspunt. Als beide spelers in hun exportopslag evenveel pakhuizen hebben van dezelfde soort, dan krijgt geen van beide een overwinningspunt.

Deze variant kan ook met andere varianten worden gecombineerd.