Packhuys   
Uitbreiding voor 3 en 4 individuele spelers
Translation: Erwin Broens


Extra spelmateriaal

44        havenkaarten (22 groen en 22 lila)
28        pakhuismeesters (stadswapen) in zwart, rood, groen en lila. De 14 overtollige zwarte            en rode pakhuismeesters worden niet gebruikt
18        goederenfiches in de 3 goederensoorten
 1         spelregelblad

Voorbereiding

Snijd voor het eerste spel de kaarten langs de lichtblauwe lijn aan de buitenkant los met behulp van een hobbymes en een (stalen) liniaal. Maak de hoeken rond met een nagelknipper, zodat ze op de originele kaarten lijken. Plak de goederenfiches en de pakhuismeesters bij voorkeur vooraf op dun karton.

 
Gebruik de normale voorbereiding van het spel voor gevorderden, met de volgende aanvullingen:

 

Iedere speler krijgt aan het begin:


- slechts 4 munten.
- de 7 pakhuismeesters van één kleur. De originele pakhuismeesters worden niet gebruikt. 
- de havenkaarten van één kleur naar keuze.

 
Opmerking: omdat de pakhuizen in een spel met drie of vier spelers schaars zijn, kan men het beste spelen zonder de havenkaarten met 3 goederen (de "3 " en "4"). Als men een tweede exemplaar van Packhuys bezit, kan men de pakhuizen uit dat spel gebruiken.

 

De speciale kaarten worden geschud en als gedekte stapel klaargelegd.

De goederenfiches worden klaargelegd.

Spelverloop

Gebruik de regels van het spel voor gevorderden, met de volgende aanvullingen.

Grootte van het speelveld
Bij 3 spelers wordt met 8 x 8 velden gespeeld.
Bij 4 spelers wordt met 9 x 9 velden gespeeld.


Havenkaarten
Twee spelers hebben altijd havenkaarten met dezelfde getallen. Alle kaarten van deze uitbreiding bevatten daarom een balk onder of boven het getal. Als twee spelers een kaart met hetzelfde getal spelen, beslist de balk welke speler zijn kaart eerst mag leggen.

In dit geval legt de speler met de balk boven het getal als eerste een kaart.

De speler met de balk onder het getal legt daarna zijn kaart.


Belasting betalen
Uitgespeelde kaarten met het muntsymbool gaan altijd ten koste van de rechter buurman. De betaalde munten worden gewoon in de stadskas gestort.

Speciale kaarten kopen
Men mag alleen een speciale kaart kopen als men het bewakingsschip op de kaart van het havenmidden plaatst. Als het schip daar reeds staat, mag men geen speciale kaart kopen.
Een speciale kaart kost 2 munten. Deze gaan terug naar de stadskas.
Een gespeelde speciale kaart verdwijnt uit het spel.

Goederen exporteren
Als een speler een havenkaart in een gebied legt, kan hij:


* zoals gebruikelijk alle pakhuizen op het centrale magazijn van het desbetreffende gebied plaatsen, of

* afzien van het plaatsen van een pakhuis van één van de afgebeelde goederen en in plaats daarvan een goederenfiche van deze soort nemen en open voor zich neerleggen.

Als de goederenfiches van deze soort zijn verbruikt, vervalt deze mogelijkheid.
Als op de havenkaart meerdere goederen zijn afgebeeld, plaatst men de overige pakhuizen zoals gebruikelijk op het centrale magazijn van dit gebied.

Bewakingsschip
Het schip mag in één ronde niet meer dan twee keer worden verplaatst.


Als een havenkaart door het schip wordt verwijderd en de betroffen speler in dit gebied geen pakhuis van de desbetreffende goederensoort bezit, moet hij een goederenfiche van dezelfde soort afgeven.

Het fiche gaat terug naar de voorraad.

Beperkt spelmateriaal
Het spelmateriaal is beperkt.

Als een speler alle pakhuismeesters heeft ingezet en daarna de controle over een nieuw gebied verkrijgt, kan hij daar geen pakhuismeester plaatsen. Met dit gebied wordt aan het einde van het spel geen rekening gehouden.

 

Omdat de pakhuizen in een spel met drie of vier spelers schaars zijn, moet men de pakhuizen in een afgesloten gebied direct na de puntentelling toevoegen aan de voorraad. Als de voorraad pakhuizen desondanks uitgeput raakt, eindigt het spel voortijdig.

 

Gebiedstelling
Eerst vergelijkt men voor iedere goederensoort afzonderlijk het aantal pakhuizen van de verschillende spelers.

 

Daartoe worden per soort eerst de overtollige pakhuizen verwijderd:
Bezitten meerdere spelers pakhuizen van een soort, worden van iedere speler één voor één de pakhuizen van deze soort verwijderd, totdat nog één speler pakhuizen van deze soort bezit. Dan volgt de volgende soort enzovoort.

Als twee of meer spelers de meeste pakhuizen van een soort bezitten, blijft na het verwijderen geen pakhuis over.

 

Voorbeeld: in een zojuist afgesloten gebied heeft Andreas 4 bruine pakhuizen, Bert 2 bruine pakhuizen, Claudia 1 bruin pakhuis en Dirk geen bruin pakhuis. Eerst wordt van iedere speler één bruin pakhuis verwijderd. Nu heeft Andreas 3, Bert 1 en de beide anderen geen bruin pakhuis. Opnieuw wordt van iedere speler één pakhuis verwijderd. Nu heeft alleen Andreas 2 bruine pakhuizen over.
In hetzelfde gebied hebben Andreas en Claudia ieder 2 groene pakhuizen. Na het verwijderen heeft geen van hen een groen pakhuis over (omdat ze evenveel hadden). In beige heeft geen enkele speler iets in het gebied geplaatst. Het winstpunt gaat naar Andreas met zijn 2 bruine pakhuizen
.

 

Nadat alle soorten op deze manier zijn afgewikkeld, volgt de normale gebiedstelling.


Bij een gelijke stand krijgt geen enkele speler een punt.

Einde en puntentelling
Het spel eindigt zoals gebruikelijk direct zodra het speelveld volledig is gevuld.

Het spel eindigt ook direct als een speler uitsluitend waterkaarten kan aanleggen. Gebieden die op dat moment nog niet afgesloten zijn, worden niet meer geteld.

Bij 3 spelers worden de 7 grootste gebieden geteld.
Bij 4 spelers worden de 9 grootste gebieden geteld.

Nu worden de goederenfiches van alle spelers soort voor soort vergeleken.
Voor elke meerderheid in een soort krijgt de desbetreffende speler 1 winstpunt.
Als meerdere spelers evenveel fiches van een soort bezitten, krijgt niemand punten voor deze soort.


Als een speler geen enkel goederenfiche bezit, wordt bij hem 1 winstpunt afgetrokken.

De speler met het meeste geld krijgt 1 winstpunt. Als meerdere spelers het meeste geld bezitten, krijgt niemand hiervoor punten.


De speler met de meeste punten is de winnaar.
Bij een gelijke stand wint degene met de meeste gebieden.
Bij alweer een gelijke stand wint degene met de hoogste havenkaart in zijn hand.


Variant beperkte pakhuizen

Gebruik de regels van deze uitbreiding, met de volgende verschillen:

De gebiedstelling verloopt volgens het spel voor gevorderden en niet volgens de hiervoor onder "gebiedstelling" beschreven regels.
In een gebied mogen maximaal twee spelers dezelfde goederensoort opslaan. Gebieden mogen niet worden samengevoegd als hierdoor deze regel zou worden geschonden.

Op de door deze regel geblokkeerde velden mogen uitsluitend waterkaarten worden gelegd.

Originele vormgeving: Franz Vohwinkel, © M. Schacht 2002.

Meer informatie over Packhuys op: www.spiele-aus-timbuktu.de

 

Vragen of opmerkingen naar: Michael Schacht, Grüneburgweg 87, 60323 Frankfurt of per e-mail aan: mschacht@hotmail.com


Spiele aus Timbuktu                                 Nr.                 / 1500

Spiele aus Timbuktu is een gelimiteerde uitgave van spellen die men zelf moet afmaken. 

Hier afknippen, dan passen de regels zonder vouwen in de doos.